Qui som

L’Escola NÚRIA VILELLA va néixer a Sabadell l’any 1994, inicialment amb formació de caràcter totalment privat. Actualment és un Centre Privat, Homologat i Autoritzat pel Departament d’Ensenyament i també pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per impartir formació totalment reglada.

El Centre Núria Vilella vol ser reconegut com un centre de formació professional especialitzat, amb cabuda per totes les persones que desitgin aprendre.

L’objectiu fonamental és preparar els seus alumnes pel món laboral mitjançant el desenvolupament de cursos formatius eminentment pràctics, que proporcionin els coneixements necessaris i potenciïn les actituds i aptituds requerides.

Per assolir aquest repte es considera fonamental disposar dels recursos humans i materials necessaris:

Selecció del professorat més adient per a cada matèria

Professorat més adient per a cada matèria

Instal·lacions i mitjans adequats a les característiques dels diferents cursos.

Instal·lacions i mitjans adequats a les característiques dels diferents cursos.

Pràctiques a l’escola

Pràctiques professionalitzadores al centre i a empreses del sector

Tracte personalitzat

Tracte personalitzat