CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA

Requisits per accedir a aquests estudis:   

Batxillerat, CFGM relacionat amb aqueta branca o Prova d’Accés a Grau Superior

Què aprendràs:

 • Assessoria cosmètica
 • Disseny d’imatge integral
 • Estilisme en vestuari i complements
 • Assessoria de perruqueria
 • Protocol i organitzacions d’events
 • Usos socials
 • Assessoria estètica
 • Habilitats comunicatives
 • Imatge corporativa
 • Direcció i comercialització
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 2.000 hores impartides en 2 anys lectius

A quins estudis tindràs accés quan acabis:

 • A qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d’admissió que s’estableixin
 • Als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau, en les condicions d’admissió que s’estableixin

Quines sortides professionals tindràs:

 • Director/a tècnic-artístic en produccions audiovisuals, escèniques i de moda
 • Tècnic/a de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades
 • Expert/a en etiqueta i usos socials
 • Assessor/consultor/a d’estilisme en el vestir
 • Assessor/a d’estils i tendències
 • Assistent tècnic/a d’imatge política, cultural i artística
 • Assessor/a en comerços de vestuari i complements
 • Assessor/a d’imatge en mitjans audiovisuals i de moda
 • Tècnic/a comercial
 • Assessor/consultor/a d’imatge corporativa
 • Expert/a en habilitats comunicatives
 • Tècnic/a especialista en gabinets de relacions públiques
 • Tècnic/a especialista en imatge en departament de màrqueting
 • Director/a de gabinet d’assessoria d’imatge
 • Consultor/assessor/a de protocol i organització d’actes i events
 • Assessor/a en la compra de vestuari, complements, regals i cosmètics
 • Assistent personal en la cura de la imatge
 • Organitzador/a de casaments o Wedding planner
 • Assessor/a de premsa especialitzada en imatge personal