PFI AUXILIAR EN IMATGE PERSONAL

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent al client i preparant els equips, materials i àrees de treball.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Continguts

Mòduls de formació professional

Preparació de l’entorn professional
Rentat i canvis de forma del cabell
Canvi de color del cabell
Serveis auxiliars d’estètica
Atenció al client
Projecte integrat
Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general

Estratègies i eines de comunicació
Entorn social i territorial
Estratègies i eines matemàtiques
Incorporació al món professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa

IMP022_1: Serveis auxiliars de perruqueria