L’ESCOLA

Més de 25 anys formant professionals!

L’Escola NÚRIA VILELLA va néixer a Sabadell l’any 1994 per impartir cursos professionals de la família de la  imatge personal.

Actualment és un centre privat, homologat pel Departament d’Ensenyament per impartir formació reglada dels cicles formatius de grau mig d’estètica i bellesa i de grau superior d’educació infantil.

La nostra metodologia està basada en el «learning by doing», aprendre fent: classes pràctiques i de grups reduïts a on l’alumnat posa en pràctica els coneixements que el portaran a una formació idònia per incorporar-se al món laboral.

El nostre model docent permet vincular els coneixements teòrics i pràctics mitjançant la mentoria entre el professorat i l’alumnat per tal d’assegurar l’èxit de la formació escollida.

Som un centre privat, homologat pel Departament d’Ensenyament que vetlla pels interessos de les famílies que aposten per una formació de qualitat i de proximitat amb una connexió permanent entre personal docent i alumnat

L’objectiu fonamental és preparar als alumnes pel món laboral mitjançant el desenvolupament de les competències necessàries que proporcionin els coneixements necessaris i potenciïn les actituds i aptituds requerides.

Model educatiu i objectius

  • Aplicació dels coneixements teòrica i pràctics en un entorn laboral real amb atenció personalitzada.
  • Acompanyament a l’alumnat com a objectiu de desenvolupar l’autonomia, implicació i la responsabilitat per assolir els objectius.
  • Crear un ambient de proximitat i companyerisme fomentant la cooperació amb els companys.
  • Integrar els coneixements i valors per tal d’obtenir una bona preparació a la vida laboral.